Văn phòng cho thuê: 401 building
Đang chạy

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cho thuê văn phòng quận 3 cao ốc Jabes 2 Building trên trục đường Cách Mạng Tháng 8 (đối diện với cao ốc văn phòng của ngân hàng Nam Á - Nam Á Office Tower). Toà nhà văn phòng Jabes 2 Building cho thuê nhiều diện tích lớn nhỏ và có thể chia diện tích thuê thấp nhất là 35m2.

Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3

Số tầng: 11 tầng, 1 hầm

Diện tích sàn: 230m2

Tổng diện tích:

Diện tích cho thuê: 22m2 - 42m2 - 50m2 - 70m2 - 113m2 - 160m2 - 230m2

Giá thuê: 328.000 VNĐ/m2 (ước tính 16 USD/m2)

Phí dịch vụ: Đã bao gồm phí dịch vụ

Thuế GTGT: Chưa bao gồm 10% VAT

Phí gửi xe: 5 USD/xe máy/ tháng, 50 USD/ xe ôtô / tháng

Tiền điện: Theo giá điện nhà nước

Thời hạn thuê: Tối thiểu 2 năm

Đặt cọc, thanh toán: 3 tháng, thanh toán 1 tháng /1 lần

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

Cao ốc văn phòng Jabes 2 Building Quận 3 Cách Mạng Tháng Tám

LIÊN HỆ THUÊ VP

Cho thuê văn phòng
tại Tp.HCM

Thanh Tùng
(+84) 0908 442 698
(+84) 0985 817 857
chothuevanphongnho.com
chothuevanphongnho.com