Văn phòng cho thuê: 401 building
Đang chạy

Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 1. Khu vực làm việc 45m2 (01 phòng làm việc 2 bàn + 10 chỗ ngồi làm việc)

 2. Văn phòng trọn gói

Dịch vụ

Giá niêm yết VNĐ/tháng

Thanh toán từng tháng (Giảm 10%)

Thanh toán 06 tháng/lần (Giảm 20%)

Thanh toán trọn năm (Giảm 30%)

Khu vực làm việc 45m2

40.000.000

36.000.000

32.000.000

28.000.000

Dịch vụ

Giá niêm yết VNĐ/tháng

Thanh toán từng tháng (Giảm 5%)

Thanh toán 06 tháng/lần (Giảm 10%)

Thanh toán trọn năm (Giảm 25%)

Phòng làm việc (02 bàn )

8.400.000

7.980.000

7.560.000

6.300.000

Chỗ ngồi làm việc

3.200.000

3.040.000

2.880.000

2.400.000

Ghi chú:

 • -  Tất cả đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%

 • -  Hợp đồng ký tối thiểu 01 năm và thanh toán trong thời gian khuyến mãi 

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

 • Cao ốc văn phòng trọn gói cho thuê Fimexco Office Quận 1 Lê Thánh Tôn

LIÊN HỆ THUÊ VP

Cho thuê văn phòng
tại Tp.HCM

Thanh Tùng
(+84) 0908 442 698
(+84) 0985 817 857
chothuevanphongnho.com
chothuevanphongnho.com